V Подільська всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю:
«Головні акценти сьогодення в невідкладній допомозі, інтенсивній терапії та анестезіології»

08-09 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ М. ВІННИЦЯ

Ключові теми конференції:


  1. Проблеми інтенсивної терапії під час пандемії СОVID-19.
  2. Нові аспекти респіраторної підтримки, інгаляційної анестезії та периопераційної медицини.
  3. Ефективність впровадження рекомендацій ERAS та безпечного моніторінгу в анестезіології та реґіонарній анестезії.
  4. Інтенсивна терапія невідкладних станів догоспітального та госпітального етапів.
  5. Вибрані питання інтенсивної терапії та анестезії в педіатрії.
  6. Ключові питання анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії в хірургії, травматології, терапії, неврології, акушерстві та гінекології.
  7. Навчання в анестезіології та ІТ.
Проведення:
Змішана форма
Доповідачі
В процесі формувння
РОЗКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ
В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ
Реєстрація вже відкрита

Форми участі


Слухач - безкоштовна участь, лише прослуховування конференції в YouTube

Учасник - отримує доступ до прослуховування конференції, сертифікат учасника 10 балів БПР, та можливість спілкування зі спікерами. Оплата 250 грн (Питання реквізитів оплати узгоджувати за адресою mgomon@meta.ua (+380637780660))

Доповідач - виступ на конфереції з доповіддю згідно програми конференції 30 балів БПР, доступ до прослуховування та спілкування зі спікерами конференції, сертифікат учасника 10 балів БПР. Під час реєстрації доповідачам необхідно вказати фамілію та ініціали автора, співавторів, назву доповіді, контактний телефон. Для збільшення якості та гарантій демонстрації матеріалів конференції просимо доповідачів прислати відеозапис доповіді завчасно на електронну адресу vinanestconf@gmail.com (+380985947188).

Друк тез - термін подачі тез до 1 вересня 2021р., безкоштовно.
Вимоги до наукових тез: відповідність тематиці конференції, назва файлу повинна відповідати фамілії 1-го автора, контактний телефон, об’єм до 2500 знаків, шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5.
Структура наукових тез: ФІО, НАЗВА, заклад, місто, актуальність; мета роботи; матеріали та методи; результати; висновки, література - не більше 2-х джерел. Інформаційні тези в довільній формі. Подача рекламної інформації узгоджується з виконавчим директором або відповідальним секретарем.
Публікація тез та доповідей наукового, нерекламного характеру безкоштовна!
Тези для друку надсилайте mgomon@meta.ua (+380637780660)
ПАРТНЕРИ
Якщо хочете стати партнером конференції, напишіть на mgomon@meta.ua (+380637780660)
Контакти
Вінниця
Телефон: +380637780660
Email: mgomon@meta.ua
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website