VII Подільська всеукраїнська МІЖДИСЦИПЛІНАРНА науково-практична конференція з міжнародною участю

Стан невідкладної допомоги, інтенсивної терапії, анестезіології в 2023 році

06-07 ЖОВТНЯ 2023 РОКУ М. ВІННИЦЯ

Запрошуємо!

Трансляція конференції за 2023 рік

Ключові теми конференції:


1. Актуальні питання організації надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії в умовах широкомасштабної війни з Росією.
2.Особливості лікування, анестезіологічного забезпечення військових та цивільних на етапах гострих та планових втручань.
3.Інтенсивна терапія поранень та їх ускладнень. Респіраторна підтримка та протишокова терапія.
4.Інтенсивна терапія, анестезіологія в педіатрії, неонатології.
5.Проблеми наслідків пандемії СОVID-19.
6.Ключові питання анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії в хірургії, травматології, терапії, акушерстві та гінекології.
7. Різне.
Проведення:
Дистанційна форма
Організаційний комітет науково-практичної конференції

Голова.

В.о.ректора ВНМУ ім.М.І.Пирогова

д.мед.н., професор Петрушенко В.В.

Співголови:

Задорожна О.І. Директор ДОЗ Він.ОВА
Шиш О.В. Директор ДОЗ Він.МА
Дубров С.О. Президент ААУ, професор.
Черній В.І., ч/к НАМН України, професор

Виконавчий директор та співголова:
Гомон Микола Лонгінович, зав.каф, професор.
0677243107; 0637780660; mgomon@meta.ua

Члени оргкомітету:
Берцун К.Т. к.мед.н.,зав.відд.неонатол.ІТ
Бондаренко Т.В. зам.директора ДОЗ Він.ОВА
Буднюк О.О., д.мед.н., професор
Власенко О.В., прорект.ВНМУ, д.мед.н., професор
Viliam Donic, MD PhD, professor (Словаччина)
Галушко О.А. д.мед.н., професор
Гнатів В.В., зав.каф, д.мед.н., професор
Гриценко С.М., зав.каф., д.мед.н., професор
Погорілий В.В., прорект.ВНМУ, д.мед.н., професор
Дацюк О.І., гол.фах.анест., д.мед.н., професор
Дудник В.М., зав.каф., д.мед.н., професор.
Ємяшев О.В., Гол.фахівець, анестезіологія
Gillian Isaac, MD PhD professor (США)
Irina Chugaieva, MD assistant. Professor (США)
Каніковський О.Є. зав.каф, д.мед.н., професор
Клігуненко О.М., В/президент ААУ, професор.
Кукуруза І.Л., Гол.фахівець, акушерство, к.мед.н.,
Lisa Corbett, MD PhD professor (США)
Мазур А.П. д.мед.н, професор.
Оleg Тurkot, MD PhD professor (США)
Oles Yehorov, MD PhD ass, prof. (експерт ВООЗ, Ізраїль )
Пірникоза А.В. Гол. лікар КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»», к.мед.н.
Покидько М.І. зав.каф., д.мед.н., професор
Стародуб А.І. Гол.фахівець, дит.анестезіологія
Ткаченко Р.О. д.мед.н., професор.
Тітаренко Н.В., к.мед.н.,доцент.
Фесенко У.А., д.мед.н., професор.(Вільнюс, Литва)
Хіміч С.Д. зав.каф., д.мед.н., професор.
Шапринський В.О., зав.каф, д.мед.н., професор.
Яблонь О.С., зав.каф, д.мед.н., професор.
Якименко О.Г.К, к.мед.н.,доцент.


Контактна інформація місцевого оргкомітету:

Мазур Галина Миколаївна, відп.секретар

0679609336; exclusive-an@ukr.net

РОЗКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ
Реєстрація вже відкрита
Дякуємо Всім учасникам!

Форми участі


Слухач - безкоштовна участь, лише прослуховування конференції в YouTube по посиланню

Учасник - отримує доступ до прослуховування конференції, сертифікат учасника 10 балів БПР, та можливість спілкування зі спікерами. Оплата 300 грн (Питання реквізитів оплати узгоджувати за адресою mgomon@meta.ua (+380637780660))

Доповідач - виступ на конфереції з доповіддю згідно програми конференції 30 балів БПР, доступ до прослуховування та спілкування зі спікерами конференції, сертифікат учасника 10 балів БПР. Під час реєстрації доповідачам необхідно вказати фамілію та ініціали автора, співавторів, назву доповіді, контактний телефон. Для збільшення якості та гарантій демонстрації матеріалів конференції просимо доповідачів прислати додатково відеозапис доповіді завчасно на електрону почту vinanestconf@gmail.com (+380985947188), (0677243107)
або взяти участь в пробній дистанційній презентації матеріалу доповіді.

Друк тез - термін подачі тез до 4 вересня 2023р., безкоштовно.
Вимоги до наукових тез: відповідність тематиці конференції, назва файлу повинна відповідати фамілії 1-го автора, контактний телефон, об’єм до 2500 знаків, шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5.
Структура наукових тез: ФІО, НАЗВА, заклад, місто, актуальність; мета роботи; матеріали та методи; результати; висновки, література - не більше 2-х джерел. Інформаційні тези в довільній формі. Подача рекламної інформації узгоджується з виконавчим директором.
Публікація тез та доповідей наукового, нерекламного характеру безкоштовна!
Тези для друку надсилайте mgomon@meta.ua або
gomon0562@gmail.com (+380637780660)
ПАРТНЕРИ
Якщо хочете стати партнером конференції, напишіть на mgomon@meta.ua (+380637780660)
Контакти
Вінниця
Телефон: +380637780660
+380677243107
Email: mgomon@meta.ua
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website